Levitsky Dmitry Grigorievich – Portrait of Mikhail Nikitich Krechetnikov part 07 Hermitage

Random pics
Levitsky Dmitry Grigorievich - Portrait of Mikhail Nikitich Krechetnikov — part 07 Hermitage