Levitsky Dmitry Grigorievich – Portrait of Mikhail Nikitich Krechetnikov Hermitage ~ part 07

Random pics
Levitsky Dmitry Grigorievich - Portrait of Mikhail Nikitich Krechetnikov — Hermitage ~ part 07