Makovsky, Konstantin Zhukovsky – Group Portrait of MS Volkov, SN Volkova and SM Volkov-Manzeya Hermitage ~ part 07

Random pics
Makovsky, Konstantin Zhukovsky - Group Portrait of MS Volkov, SN Volkova and SM Volkov-Manzeya — Hermitage ~ part 07