Katsushika Hokusai – Sheet Kodzikisava, Cai Province part 06 Hermitage

Katsushika Hokusai - Sheet Kodzikisava, Cai Province — part 06 Hermitage