Gornostayev, Gorki – Alexander Palace in Tsarskoe Selo part 04 Hermitage

Random pics
“Gornostayev, Gorki - Alexander Palace in Tsarskoe Selo” - part 04 Hermitage