Gorbunova Natalya Pavlovna Dushin, Gregory Diomidovich – Portrait Evdokiya Georgiyevna Dushin part 04 Hermitage

Random pics
Gorbunova Natalya Pavlovna Dushin, Gregory Diomidovich - Portrait Evdokiya Georgiyevna Dushin — part 04 Hermitage