Borovikovsky, Vladimir Lukic – Portrait of Grand Duchess Elena Pavlovna part 02 Hermitage

Random pics
«Borovikovsky, Vladimir Lukic - Portrait of Grand Duchess Elena Pavlovna» - part 02 Hermitage