Borovikovsky, Vladimir Lukic – Portrait of Grand Duchess Elena Pavlovna Hermitage ~ part 02

Random pics
Borovikovsky, Vladimir Lukic - Portrait of Grand Duchess Elena Pavlovna — Hermitage ~ part 02