Borovikovsky, Vladimir Lukic – Portrait of Grand Duchess Elena Pavlovna part 02 Hermitage

Random pics
Borovikovsky, Vladimir Lukic - Portrait of Grand Duchess Elena Pavlovna — part 02 Hermitage