Vasiliev, MV – Portrait of M. Vorontsov Hermitage ~ part 02

Random pics
Vasiliev, MV - Portrait of M. Vorontsov — Hermitage ~ part 02