Bryullov, Karl Pavlovich – Portrait of NA Okhotnikov part 02 Hermitage

Random pics
Bryullov, Karl Pavlovich - Portrait of NA Okhotnikov — part 02 Hermitage