Bryullov, Karl Pavlovich – Portrait of NA Okhotnikov part 02 Hermitage

Random pics
“Bryullov, Karl Pavlovich - Portrait of NA Okhotnikov” - part 02 Hermitage