Vasilyev Yakov Vasilyevich – Prospect newly built houses against Anichkovskih gates in Petersburg part 02 Hermitage

Random pics
Vasilyev Yakov Vasilyevich - Prospect newly built houses against Anichkovskih gates in Petersburg — part 02 Hermitage