Borovikovsky, Vladimir Lukic – Portrait of Pavel Semenovich Masyukova part 02 Hermitage

Random pics
Borovikovsky, Vladimir Lukic - Portrait of Pavel Semenovich Masyukova — part 02 Hermitage