Chemesov, EP. Portrait of Count Ivan Ivanovich Shuvalov part 13 Hermitage

Random pics
«Chemesov, EP. Portrait of Count Ivan Ivanovich Shuvalov» - part 13 Hermitage