Chemesov, EP. Portrait of Count Ivan Ivanovich Shuvalov part 13 Hermitage

Random pics
Chemesov, EP. Portrait of Count Ivan Ivanovich Shuvalov — part 13 Hermitage