Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya Hermitage ~ part 13

Random pics
Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya — Hermitage ~ part 13