Edelfelt, Albert. Portrait of MV Dyakovo-Geyrot Hermitage ~ part 13

Random pics
Edelfelt, Albert. Portrait of MV Dyakovo-Geyrot — Hermitage ~ part 13