Fantin-Latour, Henri. Naiad part 12 Hermitage

Random pics
Fantin-Latour, Henri. Naiad — part 12 Hermitage