Smirnovsky, Ivan. Portrait of Gavrila Derzhavin part 11 Hermitage

Random pics
«Smirnovsky, Ivan. Portrait of Gavrila Derzhavin» - part 11 Hermitage