Smirnovsky, Ivan. Portrait of Gavrila Derzhavin part 11 Hermitage

Random pics
“Smirnovsky, Ivan. Portrait of Gavrila Derzhavin” - part 11 Hermitage