Sokolov, PF. Portrait of Natalia Zagryazhskoy Hermitage ~ part 11

Random pics
Sokolov, PF. Portrait of Natalia Zagryazhskoy — Hermitage ~ part 11