Reimers, JF – Portrait of Vasily Zhukovsky Hermitage ~ part 10

Random pics
Reimers, JF - Portrait of Vasily Zhukovsky — Hermitage ~ part 10