Reimers, JF – Portrait of Vasily Zhukovsky part 10 Hermitage

Random pics
«Reimers, JF - Portrait of Vasily Zhukovsky» - part 10 Hermitage