Reimers, JF – Portrait of Vasily Zhukovsky part 10 Hermitage

Random pics
“Reimers, JF - Portrait of Vasily Zhukovsky” - part 10 Hermitage