Raev, Vasily Egorovich – Portrait IA Balasheva Hermitage ~ part 10

Random pics
Raev, Vasily Egorovich - Portrait IA Balasheva — Hermitage ~ part 10