Rokotov, Fyodor Stepanovich – Portrait of Ivan Ivanovitch Shuvalov Hermitage ~ part 10

Random pics
Rokotov, Fyodor Stepanovich - Portrait of Ivan Ivanovitch Shuvalov — Hermitage ~ part 10