Rokotov, Fyodor Stepanovich – Portrait of Ivan Ivanovitch Shuvalov part 10 Hermitage

Random pics
“Rokotov, Fyodor Stepanovich - Portrait of Ivan Ivanovitch Shuvalov” - part 10 Hermitage