Poussin, Nicolas – Venus, Faun and Putti part 10 Hermitage

Random pics
Poussin, Nicolas - Venus, Faun and Putti — part 10 Hermitage