Ando Hiroshige – Sheet Type bridge Yatsumi-no hashi Part 01 Hermitage

Random pics
Ando Hiroshige - Sheet Type bridge Yatsumi-no hashi — Part 01 Hermitage