Lebasque, Henri (French, 1865-1937) French artists

Random pics
Lebasque, Henri (French, 1865-1937) — French artists