Portrait VA Perovski. 1824 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Portrait VA Perovski. 1824 — Karl Pavlovich Bryullov