Portrait of the writer Nestor Kukolnik Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Portrait of the writer Nestor Kukolnik — Karl Pavlovich Bryullov