Sleeping Juno. 1840 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Sleeping Juno. 1840 — Karl Pavlovich Bryullov