sitter. 1821-1822 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
sitter. 1821-1822 — Karl Pavlovich Bryullov