Last Days of Pompeii. Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Last Days of Pompeii. — Karl Pavlovich Bryullov