Self-portrait. 1848 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Self-portrait. 1848 — Karl Pavlovich Bryullov