Portrait of the poet Vasily Zhukovsky. 1837 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Portrait of the poet Vasily Zhukovsky. 1837 — Karl Pavlovich Bryullov