Portrait of the writer AN Strugovschikov. Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Portrait of the writer AN Strugovschikov. — Karl Pavlovich Bryullov